Tarsim Tarım Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'na istinaden yapılacak Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2. Tazminatın Hesabı

2.1. Sigorta Bedeli

(1) Tazminatın hesaplanmasında, 2.2. maddesinde belirtilen verime ilişkin açıklamalar saklı kalmak üzere;

a) Ürün için poliçe üzerindeki sigorta bedeli esas alınır.
b) Sap unsuru için; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, sap unsurunun sigorta bedeli, ana ürünün sigorta bedeline Tablo.1'deki oranlar uygulanarak belirlenir.  Poliçe sigorta bedeli, ana ürün ve sap unsuru sigorta bedeli toplamıdır.

  Ürün Sap Unsuru Sigorta Bedeli Oranları (Tablo.1)

Ürün

Ana Ürünün Sigorta Bedeline Uygulanacak Oran

Sertifikalı Tohumluk Ürünün Sigorta Bedeline Uygulanacak Oran

Buğday

%30

%25

Arpa

%40

%35

Çavdar

%40 

%30

Tritikale

%40

Yulaf 

%40

  

c) Dolu ağı ve örtü sistemleri için, dolu ağı ve örtü sisteminin ilk yılının değeri risk inceleme esnasında, limitler dâhilinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir. Kullanım yılına göre ilk yıl sigorta bedeline Tablo.2'deki oranlar uygulanır.

  Dolu Ağı ve Örtü Sistemleri Sigorta Bedeli (Tablo.2)

 

Sigorta Bedeli

Kullanım Yılı

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

6.Yıl

7. Yıl

8.Yıl

9.Yıl

10.Yıl

11.Yıl

12-15.Yıl

Sigorta Bedeline Uygulanacak Oran (%)

100

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 *Muafiyet ve müşterek sigorta uygulamaları saklıdır.

ç) Meyve ağaçları ve asmaların sigorta bedeli hesaplanırken, söz konusu ağaç ve asmaların ürün veriminin 3 katı baz alınır. Bu ürünlere ait fidanların sigorta bedeli ise limitler dâhilinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir. 
d) Üzüm asma yaprağının sigorta bedeli, asmanın çeşidine göre Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir.
e) Destek (telli terbiye) sistemleri için Tarım Sigortası Havuzu tarafından belirlenen limitler dâhilinde oluşan sigorta bedeli esas alınır.

(2)  Ödenecek tazminat, sigorta bedelini geçemez.

(3) Bu sigortayı yaptıran üreticinin, aynı parseli için Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası da yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe ile sınırlıdır.

2.2. Verim

(1) Gerçek verim; mevcut bakım ve yetiştirme koşullarında, teminat kapsamındaki bir riskin gerçekleşmediği varsayılarak belirlenen verimdir.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, hasar oranı belirlenmeden önce gerçek verim tespit edilir.

(3) Poliçe üzerinde yazılı, beyan edilen verimin, gerçek verimin altında olması durumunda, Tarım Sigortaları Havuzu, en fazla beyan edilmiş verime kadar sorumludur. Tazminata hak kazanılabilmesi için, sözleşme süresi içinde, teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle; verimde, miktar kaybı; kalite kaybı teminatı verilmiş sigorta sözleşmelerinde, kalite kaybının olması esastır. Ancak, hasara rağmen, beyan edilmiş verimden daha fazla bir verim olduğu tespit edilirse, sigortalı tazminata hak kazanmaz.

(4) Beyan edilen verimin, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından belirlenen gerçek verimin üstünde olması durumunda; tazminat hesabı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından belirlenen, gerçek verim üzerinden yapılır. Aşkın verim beyanından kaynaklanan prim farkı, 6'ncı maddedeki koşullarla iade edilir.

2.3. Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması

(1) Bitkisel ürün sigortasında, hasar nedenine göre uygulanacak olan muafiyet ve müşterek sigorta oranları Tablo.3 ve Tablo.5'te; ağaç/fidan sigortasında uygulanacak olan muafiyet ve müşterek sigorta oranları Tablo.4'te görülmektedir.

(2) Tablo.3'te yer alan muafiyet oranları ve müşterek sigorta oranları standart olup,  Tablo. 5'te yer alan müşterek sigorta oranları seçenekli olarak alınabilir.

(3) Tablo.5'te yer alan müşterek sigorta seçenekleri için verilecek prim desteği, her halükarda standart müşterek sigorta seçeneği için hesaplanacak prim desteğini geçemez. 

(4) Tespit edilen hasar tutarından, toplam sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet tutarı indirilir. Kalan tutar üzerinden, varsa müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tenzil edilir ve tazminat tutarı bulunur. Tazminat tutarından, varsa sovtaj tutarı indirilmek suretiyle, ödenecek tazminat tutarı hesaplanır. 

(5) Birden fazla riskten dolayı hasar olması durumunda, en yüksek muafiyet bir defa uygulanır. Hesaplama dolu hasarından başlanarak yapılır. Dolu hasarından muafiyet oranı en fazla, dolu muafiyet oranı kadar düşülür, kalan oran diğer risklerden düşülür. Muafiyetsiz teminatlardan oluşan hasarlar, bu hesaplamaya dâhil edilmeden ayrıca hesaplanır.

(6) Ödenecek en yüksek tazminat tutarı, sigorta bedelinin %80'i ile sınırlıdır.

  Bitkisel Ürünlerde Dolu Paket Riskleri Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları (Tablo.3) 

Teminatlar

Ürünler

Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Oranı (%)

Sigortalının Üzerinde Kalan Müşterek Sigorta Oranı (%) (Standart)

Dolu

Tüm Ürünler, Dolu Ağı ve Örtü Sistemi, Destek (Telli Terbiye) Sistemleri, Salamuralık Asma Yaprağı, Sap unsuru

10

0

Dolu Ağırlığı

Dolu Ağı ve Örtü Sistemi, Destek (Telli Terbiye) Sistemleri

10

0

Dolu Kalite Kaybı

Yaş Meyve, Sebze ve Kesme Çiçekler, Tütün, Kuşkonmaz

10

0

Fırtına

Tüm Ürünler, Dolu Ağı ve Örtü Sistemleri, Destek (Telli Terbiye) Sistemleri, Salamuralık Asma Yaprağı, Sap unsuru

10

10

Sel ve Su Baskını

Hortum

Heyelan

Tüm Ürünler, Dolu Ağı ve Örtü Sistemleri, Destek (Telli Terbiye) Sistemleri, Salamuralık Asma Yaprağı, Sap unsuru

0

10

Yangın

0

20

Deprem

0

10

Yaban Domuzu

Tarla ürünleri, Sebzeler, Çilek, Fidanlar, Sap unsuru

0

30

Yağmur

Kiraz

10

30

Taşıt Çarpması

Dolu Ağı ve Örtü Sistemleri, Destek (Telli Terbiye) Sistemleri

10

10

 
  Ağaç / Fidan Sigortası Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları (Tablo.4) 

Teminatlar

Ürünler

Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Oranı (%)

Sigortalının Üzerinde Kalan Müşterek Sigorta Oranı(%)(Standart)

Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Taşıt Çarpması, Kar Ağırlığı

Meyve ağaçları ve asmaların kendisi ile fidanları

0

20


  Bitkisel Ürünlerde Don Riski Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları (Tablo.5)

Teminatlar

Ürünler

Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Oranı (%)

Sigortalının Üzerinde Kalan Müşterek Sigorta Oranı (%)

Standart

Standart

Seçenek:1

Seçenek:2

Don

Altıntop, Limon,  Mandalina, Portakal, Kamkat

10

25

20

10

Don

Üzüm, Fındık,  İncir, Muz, Zeytin, Ahududu, Böğürtlen, Yabanmersini

10

30

20

10

Don

Antepfıstığı, Avokado, Ayva, Armut, Elma, Dut, Kestane, Kivi, Muşmula, Nar, Trabzonhurması, Yenidünya

10

40

30

20

Don

Badem, Ceviz, Erik, Kayısı, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Vişne

20

40

30

20

 
2.4.Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim/Dikim Masrafı

(1) Yeniden ekim/dikime imkân veren, erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, parselin hasara uğrayan kısmı kadar sigorta bedelinin %30'una kadar, muafiyet ve müşterek sigorta uygulanmaksızın ödenir.

2.5. Sovtaj

(1) Sigortalı ürünlerde meydana gelen bir hasar olayında, ürünün ekonomik olarak değerlendirilme imkânı olan kısmı için sovtaj uygulanır.

3. Son Kabul Tarihleri ve Ürün Hassasiyet Sınıfları

(1)  Bitkisel ürün sigortası için sigortaya son kabul tarihleri ile ürün hassasiyet sınıfları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ilan edilir. Tarih bilgileri ile ürün hassasiyet sınıflarını değiştirmeye Tarım Sigortaları Havuzu yetkilidir.

4.  Poliçe Süresinin Uzatılması

(1) Turunçgiller ve zeytin ürününde; ürünün poliçede belirtilen hasat tarihinin uzatılmasının talep edilmesi halinde, poliçede belirtilmiş olan son hasat tarihinden itibaren, en fazla 30 gün ile sınırlı olmak üzere, yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre; fırtına ve hortum dışındaki teminatlar için %50 oranında ek prim uygulanarak, sigorta sözleşmesinin süresi uzatılabilir. Ek prim, dolu paket primi (fırtına ve hortum hariç) ve don tarife primi üzerinden hesaplanır.

(2) Mısır (Dane) ve Mısır (Sertifikalı Tohumluk) ürünlerinde hasat tarihinin uzatılmasının talep edilmesi halinde, poliçede belirtilen son hasat tarihinden itibaren en fazla 30 gün ile sınırlı olmak üzere poliçe primine %25 oranında ek prim uygulanarak poliçe süresi uzatılabilir.

(3) Poliçe süresinin uzatılması talebi, poliçe bitiş tarihinden 15 gün öncesine kadar yapılabilir.

(4) Hasadın geç yapılmasının, bitki fizyolojisine yapacağı olumsuz etki sonucunda ürünlerde meydana gelen hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

5.  Prim Fiyatları

(1) Sigortalı ürünün ve sigortalı unsurların toplam primi;  sigorta bedelinin, her bir riske ait fiyat tablosundaki coğrafi tehlike bölgesine karşılık gelen prim oranı ile çarpılmasıyla bulunur. Risk bazlı prim fiyatları "Ekler" bölümünde yer almaktadır.

(2) Fındık ürününde, don tehlike bölgesi ve ürün hassasiyet sınıfına göre bulunan prim fiyatı, arazinin rakım kategorisine göre Tablo.6'daki rakım faktörüyle çarpılır.

  Fındık Ürününde Don Teminatı için Uygulanacak Rakım Faktörleri (Tablo.6) 

Rakım Kategorisi

1

2

3

4

5

Rakım (metre)

0 –

250

251 – 500

501 – 750

751

– 1000

1001 ve üzeri

Rakım Faktörü

1,0

1,5

2,0

3,0

6,0

(3) Ağaç/fidan sigortasında ürün hassasiyet sınıfına göre bulunan kar ağırlığı prim fiyatı, arazinin rakım kategorisine göre Tablo.7'deki rakım faktörüyle çarpılır.

Ağaç/Fidan Sigortasında Kar Ağırlığı Teminatı için Uygulanacak Rakım Faktörleri (Tablo.7) 

Rakım Kategorisi

1

2

3

4

Rakım (metre)

0 – 750

751 – 1000

1001 – 1250

1251 ve Üzeri

Rakım Faktörü

1

2

3

4
(4) Ağaç Fidan sigortasında risk inceleme yapılması durumunda belirlenen risk kategorisine göre toplam tarife primine Tablo 8'de verilen oranlarda ek prim uygulanır.                      

 Ağaç/ Fidan Sigortası Risk İnceleme Sonucuna Göre Uygulanacak Ek prim Oranları (Tablo.8) 

Risk Kategorisi

1

2

3

4

Ek Prim Oranı

0%

20%

40%

Sigortalanmaz

(5) Asgari prim tutarı 30 TL'den az olamaz.

6.  Verim ile İlgili Prim İlave ve İade Esasları

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, bir hasar meydana gelmeden önce olmak kaydıyla, verim değişiklik talebinde bulunabilir. Bu talebin, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından uygun bulunması halinde, dolu paket riskleri için verim artış zeyili düzenlenir ve varsa prim farkı hesaplanır.

(2) Verim zeyli talebinin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti durumunda, masraflar sorumlulardan tahsil edilir.

(3) Ürünün, Genel Şartların A.9.1'inci maddesinde tanımlanan fenoloji evresine girmesinden önce; herhangi bir neden ile meydana gelecek verim kayıplarının, teminat başlangıcından itibaren, en geç 10 gün içerisinde bildirilmesi halinde ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından yapılacak tespit sonucunda, belirlenen verim kaybı oranında, prim iadesi yapılabilir.  Bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda, kalan ürünün, ekonomik bir değer ifade etmediğinin anlaşılması halinde, poliçe, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sonlandırılabilir. Bu durumda, primin tamamı iade edilir.

(4) Ürünün, Genel Şartların A.9.1'inci maddesinde tanımlanan fenoloji evresine girmesinden önce; herhangi bir neden ile meydana gelecek verim kayıplarının teminat başlangıcından itibaren 10 günlük süre aşıldıktan sonra yapılacak bildirimlerde, aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Don teminatı primi, her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.
b) Dolu paket teminatı için, indirime konu olan verim kaybı, üreticinin elinde olmayan sebeplerle oluşmuşsa,  gün esasına, diğer nedenlerle (aşkın beyan, bakım yetersizliği vb.) oluşmuşsa, kısa dönem esasına göre prim iadesi yapılabilir. Poliçe süresi meyvelerde poliçe son kabul tarihinden, diğer ürünlerde poliçe başlangıç tarihinden itibaren hesaplanır.
c) Verim tespiti sonucuna göre prim iadesinde esas alınacak süre, meyvelerde poliçe son kabul tarihi, diğer ürünlerde poliçe başlangıç tarihi ile poliçe üzerinde yazılı, poliçe bitiş tarihleri arasıdır. Kısa dönem esası üzerinden yapılacak iadelerde Tablo.9 kullanılır. 

  Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tablosu (Tablo.9) 

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91' ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6 'dan fazla ise

100

(5) Verim tespit dışındaki durumlarda;

a) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.
b) 7 günlük sürenin geçilmesi halinde, Poliçe son kabul tarihine kadar isteğe bağlı iptallerde ve poliçe son kabul tarihi sonrası zorunlu nedenlerle (sigortalının ölümü veya teminat harici bir risk nedeniyle meydana gelen hasarlar gibi) yapılan iptallerde gün esaslı prim tahsil edilir.

 •  Poliçe son kabul tarihi sonrası gelen isteğe bağlı iptallerde Tablo 9'da yer alan kısa dönem esası üzerinden prim tahsil edilir.
  (6) Her halükarda poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde prim iadesi yapılmaz.
  (7) Verim artırım taleplerinde; prim farkı poliçe başlangıcından itibaren hesap edilir.
  7.  İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları
  (1) Hasar önleyici ve azaltıcı önlemleri alınan ürünlerin prim fiyatlarında aşağıda belirtilen indirimler uygulanır.
  a) Dolu ağı örtülen ürünler için; dolu ve dolu kalite kaybı teminatı prim fiyatının % 50'si,
  b) Rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için don teminatı prim fiyatının % 25'i, turunçgillerde (Portakal, Mandalina, Altıntop, Limon, Kamkat) %35'i

  (2) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
  (3) Parselde son 3 yılda kesintisiz poliçe düzenlenmiş olması ve son yılda hasar olmaması kaydıyla, ardışık hasarsız yıl sayısı göz önüne alınarak dolu paket primi üzerinden Tablo.10'da yer alan indirimler uygulanır.
    Kademeli Hasarsızlık İndirimi Tablosu (Tablo.10)

Hasarsız 1. Yıl

Hasarsız 2. Yıl

Hasarsız 3. Yıl

Prim İndirim Oran

%10

%15

%20

 (4) Son üretim yılında muafiyet altında kalan hasarlı parsellere sürprim uygulanmamış olması kaydıyla dolu paketi tarife primleri üzerinden, %5 nispetinde hasarsızlık indirimi uygulanır.

(5) Son 5 üretim yılı için, teminat kapsamındaki herhangi bir risk nedeniyle sürprim alan bir parselde hasarsızlık indirimi uygulanmaz.

(6) Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde dolu paket primi üzerinden %30'u geçmemek üzere indirim uygulanır.

(7) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden % 5 nispetinde "Genç Çiftçi İndirimi" uygulanır.

(8) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden % 5 nispetinde "Kadın Çiftçi İndirimi" uygulanır.

(9) Toplam indirim tutarı poliçe priminin  %50'sini geçemez.

(10) Teminat kapsamındaki risklerin her biri için; sigorta konusu parselin, sigortalı son 5 yıl içindeki hasar ödemesi yapılan yıl sayısına ve kümülatif hasar prim oranına göre, söz konusu riskin uygulama yılındaki tarife primi aşağıdaki tablolarda görülen yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır.

  Don Teminatı Parsel Bazında Prim Yükleme Çarpanları (Tablo.11) 

DON

Sigortalı Son 5 Yıl İçinde Hasarlı Yıl Sayısı ve  Uygulanacak Prim Çarpanları

Parselin, Gerçekleşen Kümülatif Hasar Prim Oranı (%)

2 Yıl Hasarlı

3 Yıl Hasarlı

4 Yıl Hasarlı

5 Yıl Hasarlı

75 - 99

1,00

1,00

1,08

1,30

100 - 124

1,00

1,06

1,38

2,50

125 - 149

1,05

1,15

1,88

4,50

150 - 199

1,08

1,23

2,38

6,50

200 - 299

1,10

1,31

2,88

8,50

300 - 399

1,13

1,40

3,38

10,50

400 - 499

1,16

1,48

3,88

12,50

500 - 749

1,22

1,65

4,88

16,50

750 - 999

1,33

1,98

6,88

24,50

≥ 1000

1,38

2,15

7,88

28,00

  
  Dolu Teminatı Parsel Bazında Prim Yükleme Çarpanları (Tablo.12) 

DOLU

Sigortalı Son 5 Yıl İçinde Hasarlı Yıl Sayısı ve  Uygulanacak Prim Çarpanları

Parselin, Gerçekleşen Kümülatif Hasar Prim Oranı (%)

2 Yıl Hasarlı

3 Yıl Hasarlı

4 Yıl Hasarlı

5 Yıl Hasarlı

100 - 124

1,00

1,00

1,00

1,10

125 -

149

1,00

1,00

1,00

1,20

150 - 199

1,00

1,00

1,08

1,40

200 - 299

1,00

1,00

1,16

1,80

300 - 399

1,00

1,06

1,32

2,60

400 - 499

1,00

1,10

1,48

3,40

500 - 749

1,00

1,16

1,80

5,00

750 - 999

1,05

1,24

2,20

7,00

1000 -1499

1,08

1,40

3,00

11,00

1500 - 1999

1,11

1,56

3,80

15,00

2000 - 2499

1,14

1,72

4,60

19,00

2500 - 2999

1,18

1,88

5,40

23,00

3000 - 3499

1,21

2,04

6,20

27,00

3500 - 3999

1,24

2,20

7,00

31,00

4000 - 4499

1,27

2,36

7,80

35,00

4500 - 4999

1,30

2,52

8,60

39,00

≥ 5000

1,34

2,68

9,40

43,00

 
  Diğer Teminatlar -  Parsel Bazında Prim Yükleme Çarpanları (Tablo.13) 

DİĞER TEMİNATLAR*

Sigortalı Son 5 Yıl İçinde Hasarlı Yıl Sayısı ve  Uygulanacak Prim Çarpanları

Parselin, Gerçekleşen Kümülatif Hasar Prim Oranı (%)

2 Yıl Hasarlı

3 Yıl Hasarlı

4 Yıl Hasarlı

5 Yıl Hasarlı

100-249

1,00

1,05

1,40

1,60

250-499

1,00

1,25

3,00

4,00

500-999

1,13

2,00

9,00

13,00

1.000 - 1.999

1,25

3,00

17,00

25,00

2.000- 2.999

1,50

5,00

33,00

49,00

3.000 - 3.999

1,75

7,00

49,00

73,00

4.000 - 4.999

2,00

9,00

65,00

97,00

5.000 - 7.499

2,38

12,00

89,00

133,00

7.500 - 9.999

2,75

15,00

113,00

169,00

10.000 -12.499

3,13

18,00

137,00

205,00

12.500 -14.999

3,50

21,00

161,00

241,00

15.000 -17.499

3,88

24,00

185,00

277,00

17.500 -19.999

4,25

27,00

209,00

313,00

≥20.000

4,63

30,00

233,00

349,00

* Tablo 13'teki prim yüklemeleri; fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, yaban domuzu, sel ve su baskını teminatlarının her biri için ayrı ayrı uygulanır.

(11) Tablo 11, 12 ve 13'teki prim yüklemelerinin uygulanması sonucunda prim tutarı sigorta bedelinin  % 99'unu aşan poliçeler sigortalanmaz.

8. Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekler;
Ek 1.a- Dolu Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Standart
Ek 1.b- Dolu Teminatı Ürün Hassasiyet Sınıfları Tablosu-Standart
Ek 2.a- Don Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Standart
Ek 2.b- Don Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Seçenek 1
Ek 2.c- Don Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Seçenek 2   
Ek 3.a- Fırtına Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Standart
Ek 3.b- Fırtına Teminatı Ürün Hassasiyet Sınıfları Tablosu-Standart
Ek 4.a- Dolu Kalite Kaybı Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Standart
Ek 4.b- Dolu Kalite Kaybı Teminatı Ürün Hassasiyet Sınıfları Tablosu-Standart
Ek 5.a- Sel ve Su Baskını Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Standart
Ek 5.b- Sel ve Su Baskını Teminatı Ürün Hassasiyet Sınıfları Tablosu-Standart
Ek 6- Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan ve Yaban Domuzu Teminatları Prim Fiyat Tablosu-Standart
Ek 7- Dolu Ağı ve Örtü Sistemleri Unsuru Prim Fiyat Tablosu-Standart  
Ek 8- Kiraz Ürünü Yağmur Teminatı Prim Fiyat Tablosu-Standart       
Ek 9- Ağaç Teminatı Prim Fiyat Tablosu
Ek 10- Destek (Telli Terbiye) Sistemleri Prim Fiyat Tablosu