Hakkımızda

Hakkımızda

Güven Ankara merkez hasar danışmanlık; sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmasını sağlayan bir aracılık ve danışmanlık kuruluşudur. Şirket ortaklarımızın 2005 yılından beri edinmiş olduğu tecrübeler, kaza mağdurlarının almaları gereken tazminatın hesaplanması ve tanzimi konusunda ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Bu tecrübe çerçevesinde Türkiye çapında bilirkişilik yapan şirket ortaklarımız aynı zamanda, Beraberinde yargı ve kamu kurumlarıyla iletişim kurarak bugünlere gelen ortaklarımız, bu tecrübelerini şirket bünyesinde devam ettirmekte, kaza mağdurlarına bilgi birikimiyle yol göstermektedir. Ölüm tazminatı veya sakatlıktan doğan tüm tazminatların hesabı, şirketimizdeki uzman aktüerler tarafından gerçekleştirilmekte, tahsili için aracılık hizmeti yapmak suretiyle eksik ödemenin önüne geçmekteyiz.

Siz de son 8-10 yıl içinde böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız biz sonuna kadar yardıma hazırız.