Sıkça Sorulan Sorular

Kazalarda araçta değer kaybı söz konusu olduğunda bu durumdan kaynaklanan maddi zararın karşı taraftan talep edilmesi, aracın değer kaybı tazminatı olarak ifade edilmektedir. Trafik kazalarında kazaya karışan kişilerin araçlarında oluşan hasar her ne kadar giderilmiş olsa da, bu kazadan kaynaklı aracın değerinde bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durumda .. Devamı

Yaralamalı trafik kazalarında tazminat talep etmek de mümkündür. Burada trafik kazası tazminatı talep edecek kişiler açısından da farklı tazminat talep hakları bulunur. Yaralamalı trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı bulunmaz. Bunun yerine kaza sonucu yaralanan kişinin hastane ve tedavi masraflarına ilişkin tazminat talepleri, yarala .. Devamı

Araç değer kaybı davası amacı itibariyle, kaza sonrası aracın 2. El değerinden daha düşük fiyata satılması sonucu aradaki farkın doğurduğu maddi kayıpları telafi etmektir. Trafik kazası nedeniyle araçlarda oluşacak değer kaybı tazminatı için açılacak davada kazaya neden olan şoförlerin kusur oranları değer kaybı tazminatının alınabilmesi için belir .. Devamı

Araçta değer kaybına sebep olan kaza sonrası dava açılabilmesi için belirli bir zamanaşımı süresi bulunur. Kaza tarihinden itibaren araç değer kaybı davası açılmaması hak düşürücü süre zarfında tazminat talep edilmediğinden, bu iki yıllık sürenin aşılmamış olması gerekir.Ülkemizde, araç kullanımı ve trafik kurallarına uyma gibi eğitimlerin yeterinc .. Devamı

Değer kaybı davalarında merak edilen hususlardan birisi de, araçta oluşan hasarın yaratacağı değer kaybının nasıl ölçüldüğüdür. Araç değer kaybı hesaplama işlemi yapılırken aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınır ve hesaplama belirtilen kriterler çerçevesinde yapılmaktadır.Aracın Marka ve ModeliAracın kilometresiAracın üretim yılıAracın Hasar GeçmişiA .. Devamı

Araçta değer kaybı tazminatı için dava açmak istemeniz halinde davanın muhatabı kazada kusurlu olan aracın sahibidir. Kusurlu olan araç şirket aracı olması durumunda dava şirkete karşı açılır. Kaza yapılan aracın şirket aracı ya da şahsi araç olmasının değer kaybı tazminatı alınabilmesi açısından bir önemi bulunmaz. İki şekilde de, aracınız değer k .. Devamı

Kaza sonrası 2. El değerinde yaşanan düşüş nedeniyle aracın değer kaybı davası açacak olan kişiler için bu sürecin hukuki anlamda kusursuz bir şekilde yürütülmesi gerekir. Zira aracınızda yaşayacağınız değer kaybı sizi maddi anlamda zarara uğratmanın yanı sıra, sürecin hukuki temeli doğru oluşturulamaz ise, açacağınız dava sonucunda da maddi ve man .. Devamı

Trafik kazası mağduru kişilerin yaşadıkları maddi manevi zararların giderilmesi noktasında trafik kazası tazminatı almaları mümkündür. Burada trafik kazası tazminatı almak isteyen kişiler açısından yaşanılan kazanın boyutu ve niteliğine göre farklı tazminat talepleri ortaya çıkacaktır. Trafik kazası tazminatı ile ilgili olarak, ölümlü trafik kazası .. Devamı

Ölümlü trafik kazalarında, trafik kazası tazminatı olarak talep edilebilecek farklı tazminat türleri bulunur. Bunlar ölen kişinin yakınlarının maddi anlamda destekten yoksun kalmaları sonucu destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin defin ve cenaze masraflarının karşılanması adına maddi tazminat ya da ölen kişinin ölmeden evvel hastane ve teda .. Devamı

Yaşadığı trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiş olan bireyin, yaşadığı dönemde destek olduğu ve ölümü ile birlikte bu destekten yoksun kalacak kişilerin maddi anlamda yaşayacakları zararın giderilmesi adına talep edilebilecek olan tazminat türü, destekten yoksun kalma tazminatı olarak adledilir.Destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek kişi .. Devamı

Yaşanılan trafik kazası sonucunda, vefat eden çocuğun aile, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Burada trafik kazası tazminatı olarak destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek olan aile, çocuğun ileride kendisine maddi anlamda yardımda bulunacağı ve aileye bakacağı tezini öne sürerek tazminat davası açabilir. Trafik kazasında vefat .. Devamı

Ölümlü trafik kazası tazminatı kapsamında değerlendirilebilecek hususlardan birisi de, trafik kaası sonucu ölen bireyin ölmeden önce sağlık kuruluşunda gördüğü tedavi masrafları, hastane giderleri ve diğer maliyetler olmaktadır. Burada trafik kazası sonrası vefat eden kişinin yakınları tarafından yapılan harcamalar ve giderler, davalı kişiden talep .. Devamı

Ölümlü trafik kazası tazminatı kapsamında karşı taraftan talep edilebilecek maddi zararlardan birisi de ölen kişinin cenaze ve defin işlemleri için harcanan giderler olmaktadır. Trafik kazası sonucu ölen kişinin yakınları, merhumun cenaze ve defin işlemleri için harcadıkları parayı, davalıdan talep edebilirler. Burada cenaze ve defin işlemleri içer .. Devamı

Ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat talep etmek de mümkündür. Burada trafik kazası sonucu vefat eden kişinin yakınlarının yaşadığı üzüntü keder ve ısdırabın bir parça da olsa giderilmesi gayesiyle ölümlü trafik kazası tazminatı olarak maddi tazminat talep edilebilir. Ölümlü trafik kazası tazminatı hususunda talep edilecek olan manevi tazminat .. Devamı

yaralamalı trafik kazası tazminatı için talep edilebilecek maddi zararlardan birisi trafik kazası sonucu yaralanan kişinin hastane ve tedavi masraflarıdır. Burada kaza sonucu yaralanan kişinin tedavisinin yapılması aşamasında ödeyeceği masraf ve giderler davalıdan talep edilebilir. .. Devamı

Trafik kazaları sonucunda yaralanan kişinin, bu yaralanma boyutu farklı şekillerde olabilir. Bunlar, uzuv kayıpları, kısmi ya da tamamen felç olma, mesleğini icra edebilmesini engelleyecek oranda kazanma gücünden yoksun kalma... olabilmektedir. Burada yaralamalı trafik kazası sonucu iş göremezlik tazminatı, davalı kişiden talep edilebilir. .. Devamı

Trafik kazası sonucu, kaza yapan kişiler açısından ölüm veya yaralanma olabileceği gibi, kazaya karışmış olan araçlarda da hasarlar olabilir. Burada trafik kazası sonucu araçta oluşan maddi zararlar, kusurlu kişiden ya da kusurlu kişinin sigorta şirketinden talep edilebilir. .. Devamı

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasar, kusurlu kişiden ya da kusurlu kişinin sigorta şirketinden tazmin edilebilir. Fakat burada araçta meydana gelen hasarın yaptırılması tek başına yeterli olmayabilir. Burada kaza yapmış bir aracın satışında oluşan bir değer kaybı da söz konusu olmaktadır. Örneğin kazasız hali ile aracın satılmak istenme .. Devamı

Trafik kazalarında tazminat davası açmak isteyen kişiler için, davalı taraflar,davanın niteliğine göre, aracı kullanan kişi, araç sahibi ya da kurum, aracı kullanan kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda bu kişinin velisi olabilmektedir. Trafik kazası yapan sürücü ve araç sahibi farklı kişiler ise (yani ruhsat farklı bir kişi adına düzenlenmişs .. Devamı

Tazminat davalarında konu olan hususlardan birisi de doktorun yanlış tedavi uygulaması, yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi süreci gibi durumlardan kaynaklanan zararlardır. Hiç kuşku yok ki hekimler, hastanın mevcut rahatsızlığının giderilmesi adına mesleğini icra etmektedir. Fakat kimi durumlarda hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış te .. Devamı

Yanlış yapılan tedavi sonrası bireylerin tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Burada tedavinin yanlış yapıldığı kararı değerlendirme süreci gerektirmekte ve bilirkişi tespiti gerekmtirmektedir. Yanlış tedavi sonucu tazminat davası açmak isteyen bireylerin açılacak tazminat davası içerisinde tedavinin yanlış yapıldığını ispat etmesi gerekir. .. Devamı

Hekimin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda açılan davalara malpraktis davası adı verilir. Malpraktis hekim sorumluluklarının yerine getirilmemesinden kaynaklanacağı gibi bu tür davalarda hastane ya da kurumun hataları, yardımcı sağlık personelinin hataları da tazminata konu olabilmektedir. Yanlış tedavi nedeniyle tazminat hakkı ortaya çıkabilmesi i .. Devamı

İşverenin gözetim yükümlülüğü altında olan işçinin bedensel ya da ruhsal olarak zarara uğraması iş kazası olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde iş kazası düzenlenmiştir, Söz konusu kanuna göre iş kazası; çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından verilen işin yürütülmesi esnas .. Devamı

İş kazası sonucu çalışanın uğradığı bedensel ve ruhsal zararın bir nebze de olsa karşılanması adına iş kazası tazminatı alınabilir. Burada iş kazası tazminatı talep edecek kişiler açısından maddi tazminat veya manevi tazminat talep edebilmek mümkündür. İş kazası sonucu somut zararlar gören kişi maddi tazminat talep edebilir. Diğer yandan iş kazası .. Devamı

İş kazası nedeniyle maddi tazminat talep edecek kiiler açısından iş kazasının somut zararlar ortaya çıkarmış olması gerekir.İş kazası sonrası maddi tazminat talep edilebilmesinin dayanağı, tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünden yoksun kalma, çalışma gücünün azalması.. gibi maddi kayba neden olan unsurların tazmini talep edilebilir.Çal .. Devamı

İş kazası sonucunda tazminat talep edecek bireyler, manevi tazminat da talep edebilmektedirler. Burada cismani zarara uğrayan çalışan ve ölümü durumunda çalışanın yakınları, manevi tazminat koşullarının oluşması durumunda bu tazminati talep edebilirler. İş kazası sonucu oluşan bu zarar beden ve ruh bütünlüğünün ihlal edilmesinden ya da çalışanın öl .. Devamı

İş kazası tazminatı ile ilgili olarak merak edilen hususlar, bu tazminat talebinin ne kadar süre içerisinde istenebileceği ve iş kazası nedeniyle tazminatlarda zamanaşımı konularıdır. İş kazası manevi tazminatı zaman aşımı süresi 10 yıldır. Burada iş kazası tazminatı talep edecek olan kişilerin olayın gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde ta .. Devamı

İşveren, işyerinde çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliğinden sorumludur ve bu güvenliğin sağlanması adına her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bir iş yerinde gerçekleşen iş kazası sonucu çalışanın vefat etmesi durumunda işveren yükümlülüğünün ihlali söz konudur ve çalışanın desteğinden mahrum kalan, çalışanın baktığı kişiler (ailesi, eşi, çocuklar .. Devamı

Ölümlü iş kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı, ölen işçinin, çalıştığı sürede bakmakta olduğu kişilerin, ölüm nedeniyle bu maddi yardımdan yoksun kalması sonucu talep edilebilecek tazminat türüdür. Destekten yoksun kalma taminatı yalnızca öelen işçinin ailesi tarafından alınmaz. Burada hali hazırda işçinin çalışırkken destek olduğu kişiler .. Devamı