İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

İş kazası nedeniyle maddi tazminat talep edecek kiiler açısından iş kazasının somut zararlar ortaya çıkarmış olması gerekir.İş kazası sonrası maddi tazminat talep edilebilmesinin dayanağı, tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünden yoksun kalma, çalışma gücünün azalması.. gibi maddi kayba neden olan unsurların tazmini talep edilebilir.

Çalışanın uğradığı fiziksel zararların tazmini açısından sosyal sigorta tarafından bu zararın karşılanmayan kısmı için işveren yükümlülüğü ortaya çıkar ve işveren tarafından bu tazminat ödenir. Sosyal sigortalar kurumu tarafından zarar tazmin edilemiyorsa bu noktada tazminat ödemenin tamamı, işveren tarafından karşılanır.

Tümünü Görüntüle