İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat

İş kazası sonucunda tazminat talep edecek bireyler, manevi tazminat da talep edebilmektedirler. Burada cismani zarara uğrayan çalışan ve ölümü durumunda çalışanın yakınları, manevi tazminat koşullarının oluşması durumunda bu tazminati talep edebilirler. İş kazası sonucu oluşan bu zarar beden ve ruh bütünlüğünün ihlal edilmesinden ya da çalışanın ölümü halinde iş kazasına uğrayan yakınlarının duyduğu üzüntü ve kederden kaynaklanmaktadır. İş kazası nedeniyle manevi tazminat, bu acı ve kederin giderilmesi adına ödenen iş kazası tazminatı türlerinden birisidir. Burada amaç işçinin ya da ailesinin yaşadığı acı kader, korku öfke, panik, küçük düşme, aşağılanma... gibi duygusal sarsıntıların bir nebze olsun giderilmesidir. Sadece ölüm halinde iş kazası tazminatı için manevi tazminat ödenmez. Bunun yanı sıra, ağır bedensel zararlar sonucunda bu zararı gören kişilerin yakınları yine manevi anlamda duygusal sarsıntı geçirebilir ve bu durumun tazmin edilmesi amacıyla iş kazası sonucu manevi tazminat talep edebilirler.

Tümünü Görüntüle