İş Kazası Tazminatı

İşverenin gözetim yükümlülüğü altında olan işçinin bedensel ya da ruhsal olarak zarara uğraması iş kazası olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde iş kazası düzenlenmiştir, Söz konusu kanuna göre iş kazası; çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından verilen işin yürütülmesi esnasında, işverene bağlı olarak çalışan işçinin, görevli olarak işyeri dışına gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadığı zamanlarda, emziren kadın çalışanın, süt izni saati içerisinde, çalışanın işverence sağlanan taşıt ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında hemen ya da sonradan zarara uğratan olaylar olarak tanımlanmıştır. İş kazası tazminatı ise, iş kazası sonucu bedenen ya da ruhen zarara uğrayan kişiye ödenen tazminat türü olmaktadır. Bu makalemizde iş kazası tazminatı, ölümlü iş kazası tazminatı, yaralanmalı iş kazası tazminatı konularında bilgiler vereceğiz.

İş kazası tazminatı almak için bu kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması yeterli bir sebeptir. Bu noktada işverenen gerekli güvenlik önlemlerini almamış olması gerekmez. İşyerinde 3. kişilerin eylemlerinden ya da doğa olaylarından kaynaklanan kazalar da iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin iş yerinde yıldırım çarpması sonucu hayatını yitiren işçi için iş kazası tazminatı alınabilir. Burada iş kazalarında, meydana gelen kaza, görülen iş ve uğranılan zararla uygun nedensellik bağı içerisinde olmalıdır.

İş Kanunu, iş kazası tanımı yapmamaktadır. Bunun yerine işverenin, çalışan açısından gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu nedenle beden bütünlüğünün ihlali işverenin yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilir.

Tümünü Görüntüle