Malpraktis Nedeniyle Tazminat Davası

Hekimin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda açılan davalara malpraktis davası adı verilir. Malpraktis hekim sorumluluklarının yerine getirilmemesinden kaynaklanacağı gibi bu tür davalarda hastane ya da kurumun hataları, yardımcı sağlık personelinin hataları da tazminata konu olabilmektedir. Yanlış tedavi nedeniyle tazminat hakkı ortaya çıkabilmesi için uygulanan tedavinin yanlışlığının, tedavi sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan zararların ispatının yapılması gerekir

Tümünü Görüntüle