Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

Tazminat davalarında konu olan hususlardan birisi de doktorun yanlış tedavi uygulaması, yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi süreci gibi durumlardan kaynaklanan zararlardır. Hiç kuşku yok ki hekimler, hastanın mevcut rahatsızlığının giderilmesi adına mesleğini icra etmektedir. Fakat kimi durumlarda hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi ya da yanlış tıbbi müdahale söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlar ise tazminat davalarının açılmasını mümkün kılar. Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açacak olan kişiler açısından maddi ve manevi tazminat talep edebilmek mümkündür.

Hekim tarafından uygulanan yanlış tedavi nedeniyle açılan davalar, malpraktis davaları olarak adlandırılır. Malpraktis davası açmak isteyen kişiler, hekimin sorumluluğundan doğan hatalar nedeniyle yaşadığı zararı tazmin edebilmektedir. Bilinmesi gerekir ki yanlış tedavi nedeniyle tazminat alınabilmesi için hekim hatasının kanıtlanması gerekir. Bu noktada bir çok tıbbi prosedür uygulandığı için tazminat talebinde bulunacak olan bireyin, hekim hatasını kanıtlayabilmesi ancak hekim sorumluluğu ve malpraktis davalarında uzman bir avukat ile dava açması önerilir.

Uygulanan tedavinin yanlış olup olmadığı, hekimin özen sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği, hastanın tedavi hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediği, hastane ya da kurumun sorumluluklarını yerine getirip getirmediği, yardımcı sağlık personellerinin sorumlulukları, tedavi uygulama yöntemleri... gibi bir çok teknik ayrıntı bu süreçte incelenmekte olup yanlış tedavi nedeniyle tazminat talep edecek kişilerin sağlık hukuku anlamında bilgiye ve deneyime ihtiyaçları olmaktadır.

Burada yanlış tedavi nedeniyle tazminat davasının nasıl açılacağı, yapılan tedavi ya da ameliyata dair süreç içerisinde yer alan her kademediki kişi ya da kurumların sorumluluklarının ve hatta hastanın sorumluluklarının ne olduğu, yanlış tedavi nedeniyle tazminat haklarının nasıl savunulacağı, yanlış tedavi sonrası yaşanılan zararın nasıl giderileceği konularnda uzman bir sağlık hukuku avukatı tarafından destek alınmasının önemlidir.

Tümünü Görüntüle